ขาตั้งเตาC30

รหัสสินค้า : CH-00028

ไม่พบสินค้า

ราคา

220.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ขาตั้งเตาC30

มีขนาดดังนี้

มีทั้งแบบเหลี่ยม และแบบกลม

เหลี่ยม สูง 27 นิ้ว

เหลี่ยม สูง 16นิ้ว

เหลี่ยม สูง 8 นิ้ว

กลม สูง 27 นิ้ว

กลม สูง 16 นิ้ว

กลม สูง 8 นิ้ว

Visitors: 27,819